top of page

2019-12-29 주일설교

최종 수정일: 2020년 1월 19일빅토밸리복음장로교회

Victor Valley Gospel Presbyterian Church


VVGC 2019-12-29 주일


"하나님을 찬송하라"

(시편 100편 1-5절)

-김은호 목사-


www.vvgchurch.com

14933 Wakita Blvd, Apply Valley, CA 92307

Comments


bottom of page